fredag 31. mars 2017

Spilling på Kaffe Skuret 12. mai 2017

Spillingen på Kafe Skuret 12. juni sammen med Oslobandet Swing'it Dixieband, var en suksess, med stor stemning og gode dansere.

Swing'it Dixieband                   Vikelvens Jazzband